Image

D.Tech

ماشین های اداری دی تک  D.TECHبا بیش از 25سال تجربه درزمینه فروش دستگاههای تشخیص ارز، ارزشمار، سورترهای ارز شمار وپول شمار، افتخار دارد با ارائه جدیدترین دستگاههای روزدنیا و پیشرفته ترین تکنولوژی بکار رفته در آن، در حفظ اصالت ارز، و حساسیت تشخیص آن از موارد تقلبی وfake در فرایندهای فروش کلیه شرکتهای خدماتی، بازرگانی، صرافی ها، بانکها وموسسات و ارگانها گام مهمی برداشته  وبا ایجاد زمینه های مناسب بازاریابی و فروش محصولات  دی تک D.TECH بهترین خدمات پس از فروش را  در اسرع وقت در اختیار همکاران ومشتریان محترم خویش قرارداده واز این طریق رویکرد مشتری مداری را سرلوحه آرمان ها ی دی تکD.TECH  ارج می نهد.
شعار دی تک D.TECH  کابوس جاعلان ارز