(D.TECH 109 2plus) - 109 2plusدستگاه تشخیص اصالت وتست ارزدیتک مدل

تست ارز ارز شمار

(D.TECH 109 2plus) - 109 2plusدستگاه تشخیص اصالت وتست ارزدیتک مدل

                                                                                    

گارانتی 18 ماه از تاریخ فروش می باشد.

توضیحات: استفاده ازخدمات گارانتی درطی دوران ذکر شده فقط با ارائه کارت گارانتی میسر است ودراین شرایط درصورت لزوم دستگاه  دیگری بصورت امانت دراختیارمشتریان محترم قرارمیگیرد.

لطفا جهت سفارش با آقای پاکروان 09121875604 تماس حاصل فرمایید.

 

                                                                                                            

                                                                                        ویدئوی  بررسی محصول 

                                    

                                    

                                    

                                                                                                                                                            نحوه تقلب گیری تست ارز توسط  1092plus          

                                      

Date

25 مرداد 1398

Tags

تست ارز, تشخیص ارز